Kancelaria prawna Wrocław

mont, wziąć kredyt, wynająć lokal lub mieszkanie? Szczególnie przy tak poważnych przedsięwzięciach nasza Kancelaria Prawna oferuje sporządzenie umowy dostosowanej do Twoich potrzeb albo analizę umowy przygotowanej przez kontrahenta. Jeśli zamierzasz przyjąć poważne zobowiązanie, upewnij się, że umowa należycie zabezpieczy Twoje interesy. Otrzymałeś spadek, ale oprócz majątku są w nim także długi ? W Kancelarii Prawnej dowiesz się, jak załatwić formalności lub jak się chronić się przed odpowiedzialnością za długi spadkowe, a także uzyskasz pomoc w uregulowaniu bardziej złożonych sytuacji. Kupiony towar okazał się wadliwy, ale sklep nie uwzględnił reklamacji ? W Kancelarii uzyskasz kompleksową poradę, jakie działania możesz jeszcze podjąć. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prawnie uregulowane jest jakieś zagadnienie, jak rozumieć dany przepis lub chcesz usłyszeć, jak chronić swoje prawa w jakiejś sytuacji – uzyskasz w Kancelarii poradę prawną. Jeżeli Twoje pytanie jest bardziej złożone (np. analiza projektu umowy), wymaga szerszej analizy albo z innej przyczyny potrzebne jest opracowanie pisemne – Kancelaria oferuje wówczas opinie prawne. Jeżeli poszukujesz pełnomocnika, który w Twoim będzie występował przed sądem lub innym organem albo w toku negocjacji (np. z bankiem) – może Cię reprezentować radca prawny (uwaga – oferta reprezentacji nie obejmuje obrony w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym). W tych i wielu innych problemach Kancelaria Prawna oferuje pomoc prawną, świadczoną zarówno w siedzibie Kancelarii, jak i u klienta.

Prawnik Wrocław

Usługi prawne oferowane przez Kancelarię Prawną z Wrocławia świadczone są przez wykwalifikowanych prawników posiadających tytuł radcy prawnego. Korzystanie z pomocy radcy prawnego – a nie po prostu prawnika – daje gwarancję wysokiej jakości i bezpieczeństwa usług. Osoba posiadająca taki tytuł nie tylko ukończyła wyższe studia prawnicze, ale także odbyła kilkuletnią aplikację radcowską i zdała państwowy egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności prawnicze. Radców prawnych wiąże także Kodeks Etyki Radcy Prawnego, który można znaleźć i pobrać tutaj.

Adwokat Wrocław

Radcy prawni świadczący usługi we Wrocławskiej Kancelarii Prawnej posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych – obowiązkowe na sumę 100.000 EUR, a także dodatkowe na dalszą sumę 250.000 EUR. Podstawą relacji radcy prawnego z klientem jest wzajemne zaufanie. Dlatego wszelkie informacje, o których radca prawny dowie się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej objęte są tajemnicą zawodową. Radcy prawnemu nie wolno ich ujawnić ani wykorzystać we własnym ani cudzym interesie. Nawet w postępowaniach prowadzonych przez sądy i urzędy radca prawny nie może być przesłuchiwany co do faktów związanych z tajemnicą zawodową. Jedynie w szczególnych okolicznościach i tylko w postępowaniu karnym sąd ma prawo przesłuchać radcę prawnego w zakresie związanym tajemnicą zawodową.

Usługi

PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ KARNYCH​

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ SĄDOWO-ADMINISTRACYJNNYCH​

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

PRAWO CYWILNE​

Doradztwo i postępowanie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, zobowiązań i sporządzania umów o charakterze cywilnoprawnym. Sporządzanie, opiniowanie i doradztwo w kwestii sporządzania, zmian i rozwiązywania umów, dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynienia, prawo konsumenckie.​

PRAWO MEDYCZNE​

Regulacje praw i obowiązków na linii pacjent – lekarz. Doradztwo, reprezentacja sądowa, dochodzenia w sprawie rent i odszkodowań. Pomoc w rozwiązywaniu sporów z pacjentami, weryfikacja umów zawieranych z placówkami służby zdrowia.​

REGULACJA RYNKU BUDOWLANEGO I NIERUCHOMOŚCI​

Sporządzanie i analiza umów zabezpieczających interesy Klienta, dotyczących kupna, sprzedaży oraz najmu nieruchomości. Analiza ich stanu prawnego, zniesienie współwłasności, uczestniczenie w mediacjach i negocjacjach.​

ZASTĘPSTWO PROCESOWE​

Reprezentacja w procesach i postępowaniach cywilnych oraz administracyjnych w pełnym zakresie. Pomoc w przygotowaniu pozwu i dokumentów przedprocesowych, a także wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych.

PRAWO LOKALOWE​

Pomoc prawna z zakresu projektowania, sporządzania i opiniowania umów, eksmisji oraz najmu lokali mieszkaniowych. Dochodzenie należności i odszkodowań, reprezentacja w sprawach sądowych, ochrona praw lokatorów.​

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI​

Podejmowanie czynności związanych z odzyskaniem niezapłaconych w terminie odsetek, prowizji, kosztów i opłat. Gromadzenie i weryfikacja dokumentacji, pomoc prawna na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.​

PRAWO UPADŁOŚCIOWE​

Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gospodarczej, obrona przed wierzycielami, doradztwo w sprawach związanych z upadłością.​

PRAWO PRACY​

Porady prawne dla pracowników i pracodawców, ocena zasadności zwolnienia, dochodzenie zapłaty wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania lub innych roszczeń pracowniczych.​

PRAWO HANDLOWE​

Zakładanie i obsługa prawna spółek, fundacji i innych podmiotów. Przekształcenie działalności gospodarczej w spółki, likwidacja spółek, sporządzanie wniosków do KRS i reprezentacja w postępowaniu rejestrowym, roszczenia wobec członków zarządu.​

INNE USŁUGI

Poza wyżej wymienionymi sprawami Kancelaria radcy prawnego oferuje także: udział w aktach notarialnych, współpracę z notariuszem, adwokatem, biurem rachunkowym, rzeczoznawcą majątkowym oraz zarządcą nieruchomości.​

ZASTĘPSTWO W PROCESACH

Z tytułu zastępstwa procesowego wynagrodzenie Kancelarii będzie określać umowa z klientem. Podstawę dla ustalenia wynagrodzenia stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804). Po wygraniu sprawy właściwy sąd zasądza od przeciwnika zwrot poniesionych kosztów, w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika procesowego (Kancelarii). ​

PORADA PRAWNA​

Podczas jednorazowej konsultacji radca prawny odpowie na postawione przez Klienta pytania oraz udzieli informacji o obowiązujących przepisach prawa, instytucjach, które mogą być mu pomocne w ochronie jego interesów. Na życzenie, prawnik sporządzi także proste pismo lub sprawdzi projekt umowy. Cena takiej usługi wynosi 1000 zł brutto.

STAŁA OBSŁUGA PRPAWNA

Podmiotom, które potrzebują regularnego wsparcia kancelarii oferujemy zawarcie umowy o stałą obsługę prawną. Wówczas zostaje w niej określona minimalna - dostosowana do rzeczywistych potrzeb Klienta - ilość godzin, niezbędnych dla zapewnienia najwyższej jakości bieżącej obsługi prawnej we Wrocławiu. Na tej podstawie zostaje określone wynagrodzenie Kancelarii.​